ដំណឹង

«នេះជាការសាកល្បងនៃការដំណើរការគេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំ បើមានបញ្ហាត្រង់ណារអាក់រអួលសូមមេត្តាអធ្យាស្រ័យ!»